Select Page
ZBIRALNA AKCIJATudi v letošnji pomladanski akciji ste prinesli veliko starega papirja,kar 14 ton. Na razredni stopnji je bilo zbranega 7 in na predmetni stopnji skoraj 7 ton. Tudi prispevek vrtca Gumbek kaže, da pridno pomagajo pri zbiranju papirja.
Rezultati na ravni šole so pokazali, da so na razredni stopnji največ zbrali učenci 5. b s 1342 kg (78,9 kg papirja na posameznega učenca), sledijo jim učenci 3. a s 1105 kg (69,1 kg papirja na posameznega učenca) in učenci 4. b z 920 kg (46 kg papirja na posameznega učenca). Na predmetni stopnji so se letos najbolj izkazali učenci 8. a s 1692 kg (105,8 kg papirja na posameznega učenca), sledijo jim učenci 9. b s 1542 kg (85,7 kg papirja na posameznega učenca) ter učenci 8. b s 1174 kg (78,3 kg papirja na posameznega učenca).
Denar, ki sta ga s starim papirjem zbrala oba deveta razreda, bomo namenili lažji izvedbi valete na koncu šolskega leta. Denar, ki so ga zbrali ostali razredi, bomo nakazali v šolski sklad.
Zopet se vam najlepše zahvaljujem, saj ste s svojim rednim prinašanjem papirja dokazali, da ste ekološko ozaveščeni in tako pripomorete k čistejšemu okolju.
 
Za šolsko skupnost OŠ Dolenjske Toplice Petra Kutnar
(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov 1)