ZAPOSLENI

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO OSEBJE
Tajništvo Suzana Turk
Računovodstvo Suzana ČolićZvonka Božič
Kuhinja Slorest d. o. o.
Hišniki Franci Fink, Rudi Legan
Čistilke Angelca Bezeg, Janja Jakše, Judita Župevec, Lučka Volf, Nistefa Balić, Hana Mavsar, Nadija Čaušević
STROKOVNI DELAVCI 2022/2023
Ime in priimek Predmet
Miroslava Hrovat, prof. SLJ, MAT, LUM, GUM, SPO, ŠPO
Liljana Klobučar, prof. drugi učitelj v 1. razredu, OPB, JV
mag. Rosana Dular, prof. SLJ, MAT, LUM, GUM, SPO, ŠPO
Lea Tisovec, dipl. vzg. drugi učitelj v 1. razredu, OPB, JV
Mojca Kranjc, prof. SLJ, MAT, LUM, GUM, SPO, ŠPO
Tatjana Gorenc SLJ, MAT, LUM, GUM, SPO, ŠPO
Nina Pavlin, prof. SLJ, MAT, LUM, GUM, SPO, ŠPO
Martina Zore, prof. SLJ, MAT, LUM, GUM, SPO, ŠPO
Špela Mrvar, prof. SLJ, MAT, LUM, DRU, NIT, GUM, OPB
mag. Urška Bučar Fink, prof. SLJ, MAT, LUM, DRU, NIT, GUM, ŠPO
Maja Bobnar, prof. SLJ, MAT, LUM, DRU, NIT, GOS, OPB

Katja Bučar, prof.

 

SLJ, MAT, LUM, DRU, NIT, GOS, OPB,

organizatorica šolske prehrane

Sara Murn spremljevalka
Darja Rudman, univ. dipl. OPB
Jožica Erjavec OPB
Ines Antončič TJA, OPB
Danica Petric, prof. MAT
Jasmina Metelko, mag. prof. GUM, OPB
Helena Jordan, prof. MAT, TIT, OIP
Gašper Štih, prof. ŠPO, NIP, OIP
Jasmina Kokalj, prof. SLJ
Igor Kovač, prof. ŠPO, NIP, OIP
Špela Murn, mag. prof. GOS, BIO, OIP, OPB
Dejan Žnideršič, prof. TJA
Urša Mervar, prof. NAR, KEM, OIP
Antonija Miklavčič-Jenič, prof.

MAT, OIP, TIT, NIP,

organizatorica informacijskih dejavnosti

Lovro Udovč MAT, FIZ
Mateja Hočevar, prof. LUM, OIP
Tina Hrastar, prof. ZGO, DKE, dodatna strokovna pomoč

Elizabeta Adamlje, prof.

knjižničarka, OPB
Sara Trampuž, mag. prof. SLJ
Vesna Kastelic, mag. prof. SLJ, TJA
Marija Murn ZGO, GEO
mag. Helena Arzenšek Krajačič, prof. svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč
Stanislav Stariha, mag. prof. spec. in reh. ped. dodatna strokovna pomoč
Samanta Jerman, mag. prof. spec. in reh. ped. dodatna strokovna pomoč