Skoči na glavno vsebino

IZBIRNI PREDMETI 2023/2024

 

Seznam in opis ponujenih neobveznih in obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/2024 najdete  v knjižici na spletni povezavi: 

https://www.os-dt.si/files/2023/03/IZBIRNI-PREDMETI-2023_2024_ZBIRNIK-knjizica-1.pdf.

V 4., 5. in 6. razredu se izvajajo NIP:

 • NEMŠČINA, ŠPORT, TEHNIKA, UMETNOST

V 7. razredu se izvajajo OIP:

 • Gledališki klub
 • Likovno snovanje 1
 • Izbrani šport – odbojka
 • Nemščina 1
 • Obdelava gradiv – les
 • Sodobna priprava hrane
 • Urejanje besedil

 

V 8. razredu se izvajajo OIP:

 • Likovno snovanje 2
 • Multimedija
 • Nemščina 2
 • Obdelava gradiv – umetne snovi
 • Poskusi v kemiji
 • Šport za sprostitev

V 9. razredu se izvajajo OIP:

 • Likovno snovanje 3
 • Načini prehranjevanja
 • Nemščina 3
 • Obdelava gradiv – kovine
 • Šport za zdravje
Dostopnost