IZBIRNI PREDMETI 2022/2023

 

Seznam in opis neobveznih in obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2022/2023 najdete  v knjižici na spletni povezavi: https://fliphtml5.com/xtkk/afcv.

4., 5., 6. razred NIP:

 • Nemščina, Računalništvo, Tehnika, Šport;

7. razred OIP:

 • Izbrani šport – odbojka
 • Likovno snovanje 1
 • Nemščina 1
 • Obdelava gradiv: les
 • Sodobna priprava hrane

 

 8. razred OIP:

 • Likovno snovanje 2
 • Multimedija
 • Nemščina 2
 • Obdelava gradiv: umetne snovi
 • Poskusi v kemiji
 • Šport za sprostitev

9. razred OIP:

 • Likovno snovanje 3
 • Načini prehranjevanja
 • Nemščina 3
 • Obdelava gradiv: kovine
 • Šport za zdravje