Skoči na glavno vsebino

GOVORILNE URE, RODITELJSKI SESTANKI

Govorilne ure potekajo po razporedu, ki je objavljen v letnem koledarju – 2. torek v mesecu od 7.00 do 7.30 ter od 16.00 do 18.00. Izvajale se bodo v več različnih oblikah: osebno na šoli, na povabilo učitelja/razrednika, le izjemoma preko elektronske pošte ali telefonsko.

Učitelji OPB in nerazredniki so v času govorilnih ur prisotni od 16.00 do 17.00 (razredniki do 18.00), razen v času govorilnih ur po predmetih novembra in marca, ko so prisotni vsi učitelji od 16.00 do 18.00.  

Učitelji imajo pogovorne ure za učence. Na njih se individualno pogovorijo s posamezniki o reševanju težav, izboljšanju učnega uspeha, medsebojnega odnosa … Na pogovorne ure se učenec učitelju predhodno najavi, na individualno pogovorno uro pa lahko učenca povabi tudi učitelj. 

RODITELJKSI SESTANKI

1. skupni roditeljski sestanek:

  • RAZREDNA STOPNJA v ponedeljek, 4. 9. 2023: skupni/oddelčni
  • PREDMETNA STOPNJA v torek, 5. 9. 2023: skupni/oddelčni

2. skupni roditeljski sestanek – predavanje za starše v torek, 24. 10. 2023, Zoom: Zamolčane resnice, Pasti nekemičnih zasvojenosti, dr. Sanja Rozman

3. roditeljski sestanek – november 2023, marec in april 2024

Tretji roditeljski sestanek je tematski. Pripravijo ga razredniki in se nanaša na učne, vzgojne, druge posebnosti v posameznem oddelku ali razredu. Tematski roditeljski sestanek izvedemo tudi pred odhodom v šolo v naravi, prehodom v višjo triado in vpisom v srednjo šolo.   

4. roditeljski sestanek – zaključni evalvacijski sestanek posameznega oddelka – predvidoma v času med 3. in 12. junijem 2024.

Ob zaključku šolskega leta bo razrednik pripravil in staršem predstavil analizo dela, analizo učne uspešnosti učencev, pregled opravljenih dejavnosti in aktivnosti v oddelku. 

Dostopnost