GOVORILNE URE, RODITELJSKI SESTANKI

GOVORILNE URE

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo po razporedu, ki je objavljen v letnem koledarju – 2. torek v mesecu od 7.00 do 7.30 ter od 16.00 do 18.00. Izvajale se bodo v več različnih oblikah: osebno na šoli, na povabilo učitelja/razrednika, videokonferenčno, izjemoma preko elektronske pošte ali telefonsko.

Učitelji OPB in nerazredniki so v času govorilnih ur prisotni od 16.00 do 17.00 (razredniki do 18.00), razen v času govorilnih ur po predmetih novembra in marca, ko so prisotni vsi učitelji od 16.00 do 18.00.

Učitelji imajo pogovorne ure za učence. Na njih se individualno pogovorijo s posamezniki o reševanju težav, izboljšanju učnega uspeha, medsebojnega odnosa … Na pogovorne ure se učenec učitelju predhodno najavi, na individualno pogovorno uro pa lahko učenca povabi tudi učitelj.

RODITELJKSI SESTANKI

1. skupni roditeljski sestanek:

– RAZREDNA STOPNJA v ponedeljek, 12. 9. 2022: skupni/oddelčni

– PREDMETNA STOPNJA v torek, 13. 9. 2022: skupni/oddelčni

2. skupni roditeljski sestanek – predavanje za starše: torek, 14. 2. 2023

NE nasilju, Janez Pravdič, Storitve in svetovanje Janez Pravdič, s. p.

3. roditeljski sestanek november 2022, marec in april 2023

Tretji roditeljski sestanek je tematski. Pripravijo ga razredniki in se nanaša na učne, vzgojne, druge posebnosti v posameznem oddelku ali razredu. Tematski roditeljski sestanek izvedemo tudi pred odhodom v šolo v naravi, prehodom v višjo triado in vpisom v srednjo šolo.

4. roditeljski sestanek – zaključni evalvacijski sestanek posameznega oddelka – v času od 5. 6. do 16. 6. 2023

Ob zaključku šolskega leta bo razrednik pripravil in staršem predstavil analizo dela, analizo učne uspešnosti učencev, pregled opravljenih dejavnosti in aktivnosti v oddelku.