ORGANIZACIJA POUKA

URE POUKA NA RAZREDNI STOPNJI
 
Predura 7.30-8.15
1., 2. razred 3., 4., 5. razred
1. ura 8.20-9.05 1. ura 8.20-9.05
malica 9.05-9.25 malica 9.05-9.25
2. ura 9.25-10.10 2. ura 9.25-10.10
3. ura 10.15-11.00 3. ura 10.15-11.00
4. ura 11.05-11.50 4. ura 11.05-11.50
kosilo (OPB) 11.50-12.10 5. ura (OPB) 11.55-12.40
5. ura (OPB) 12.10-12.55 kosilo (OPB) 12.40-13.00
6. ura (OPB) 13.00-13.45 6. ura (OPB) 13.00-13.45
7. ura (OPB) 13.50-14.35 7. ura (OPB) 13.50-14.35
8. ura OPB 14.35-16.00 8. ura OPB 14.35-16.00
URE POUKA NA PREDMETNI STOPNJI
 
Predura 7.30-8.15
6.-9. razred
1. ura 8.20-9.05
2. ura
9.10-9.55
malica 9.55-10.15
3. ura 10.15-11.00
4. ura 11.05-11.50
5. ura 11.55-12.40
6. ura 12.45-13.30
kosilo 13.30-13.50
7. ura 13.50-14.35
 
 Počitnice Trajanje
Jesenske 31. oktober – 4. november 2022
Novoletne 26. december–2. januar 2023
Zimske 30. januar–3. februar 2023
Prvomajske 27.  april–2. maj 2023
Poletne 26. junij–31. avgust 2023
Ocenjevalna obdobja  Trajanje Ocenjevalne konference Razred
Prvo ocenjevalno obdobje Od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023

Od 1. do 5. razreda

Od 6. do 9. razreda

Drugo ocenjevalno obdobje Od 1. 2. 2023 do 24. 6. 2023

9. razred

Od 1. do 8. razreda

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo po razporedu, ki je objavljen v letnem koledarju – 2. torek v mesecu od 7.00 do 7.30 ter od 16.00 do 18.00. Izvajale se bodo v več različnih oblikah: osebno na šoli, na povabilo učitelja/razrednika, videokonferenčno, preko elektronske pošte in izjemoma tudi telefonsko.

V novembru 2021 in marcu 2022 so govorilne ure po predmetih. To pomeni, da lahko starši razgovor opravijo tudi pri učiteljih, ki poučujejo posamezne predmete, in nerazrednikih. Učitelji imajo enkrat mesečno termin govorilnih ur v dopoldanskem času – predvidoma 2. torek v mesecu med 7.00 in 7.30, prav tako tudi učitelji podaljšanega bivanja po dogovoru s starši.

Učitelji imajo pogovorne ure za učence. Na njih se individualno pogovorijo s posamezniki o reševanju težav, izboljšanju učnega uspeha, medsebojnega odnosa … Na pogovorne ure se učenec učitelju predhodno najavi, na individualno pogovorno uro pa lahko učenca povabi tudi učitelj.  

  1. skupni roditeljski sestanek 
  2. skupni roditeljski sestanek 
  1. roditeljski sestanek 
  1. roditeljski sestanek