Skoči na glavno vsebino

ORGANIZACIJA POUKA

URE POUKA NA RAZREDNI STOPNJI
 
Predura 7.30-8.15
1., 2. razred 3., 4., 5. razred
1. ura 8.20-9.05 1. ura 8.20-9.05
malica 9.05-9.25 malica 9.05-9.25
2. ura 9.25-10.10 2. ura 9.25-10.10
3. ura 10.15-11.00 3. ura 10.15-11.00
4. ura 11.05-11.50 4. ura 11.05-11.50
kosilo (OPB) 11.50-12.10 5. ura (OPB) 11.55-12.40
5. ura (OPB) 12.10-12.55 kosilo (OPB) 12.40-13.00
6. ura (OPB) 13.00-13.45 6. ura (OPB) 13.00-13.45
7. ura (OPB) 13.50-14.35 7. ura (OPB) 13.50-14.35
8. ura OPB 14.35-16.00 8. ura OPB 14.35-16.00
URE POUKA NA PREDMETNI STOPNJISTOPNJI
 
Predura 7.30-8.15
6., 7. razred 8., 9. razred
1. ura 8.20-9.05 1. ura 8.20-9.05
malica 9.05-9.25 2. ura 9.10-9.55
2. r ura 9.25-10.10 malica 9.55-10.15
3. ura 10.15-11.00 3. ura 10.15-11.00
4. ura 11.05-11.50 4. ura 11.05-11.50
5. ura 11.55-12.40 5. ura  11.55-12.40
6. ura 12.45-13.30 6. ura 12.45-13.30
kosilo 13.30-13.50 kosilo 13.30-13.50
7. ura 13.50-14.35 7. ura 13.50-14.35
 
 Počitnice Trajanje
Jesenske 30. oktober – 3. november 2023
Novoletne 25. december–2. januar 2024
Zimske 26. februar–1. marec 2024
Prvomajske 27.  april–2. maj 2024
Poletne 26. junij–31. avgust 2024

 

Ocenjevalna obdobja  Trajanje Ocenjevalne konference Razred
Prvo ocenjevalno obdobje od 1. 9. 2023 do 31. 1. 2024

23. 1. 2024 (torek)

24. 1. 2024 (sreda)

od 1. do 5. razreda

od 6. do 9. razreda

Drugo ocenjevalno obdobje

od 1. 2. 2024 do 14. 6. 2024

od 1. 2. 2024 do 24. 6. 2024

10. 6. 2024 (ponedeljek)

18. 6. 2024 (torek)

9. razred

od 1. do 8. razreda

Govorilne ure potekajo po razporedu, ki je objavljen v letnem koledarju – 2. torek v mesecu od 7.00 do 7.30 ter od 16.00 do 18.00. Izvajale se bodo v več različnih oblikah: osebno na šoli, na povabilo učitelja/razrednika, le izjemoma preko elektronske pošte ali telefonsko.

Učitelji OPB in nerazredniki so v času govorilnih ur prisotni od 16.00 do 17.00 (razredniki do 18.00), razen v času govorilnih ur po predmetih novembra in marca, ko so prisotni vsi učitelji od 16.00 do 18.00.  

Učitelji imajo pogovorne ure za učence. Na njih se individualno pogovorijo s posamezniki o reševanju težav, izboljšanju učnega uspeha, medsebojnega odnosa … Na pogovorne ure se učenec učitelju predhodno najavi, na individualno pogovorno uro pa lahko učenca povabi tudi učitelj. 

  1. skupni roditeljski sestanek:
  • RAZREDNA STOPNJA v ponedeljek, 4. 9. 2023: skupni/oddelčni
  • PREDMETNA STOPNJA v torek, 5. 9. 2023: skupni/oddelčni
  1. skupni roditeljski sestanek – predavanje za starše v torek, 24. 10. 2023, Zoom: Zamolčane resnice, Pasti nekemičnih zasvojenosti, dr. Sanja Rozman
  2. roditeljski sestanek – november 2023, marec in april 2024

Tretji roditeljski sestanek je tematski. Pripravijo ga razredniki in se nanaša na učne, vzgojne, druge posebnosti v posameznem oddelku ali razredu. Tematski roditeljski sestanek izvedemo tudi pred odhodom v šolo v naravi, prehodom v višjo triado in vpisom v srednjo šolo.   

  1. roditeljski sestanek – zaključni evalvacijski sestanek posameznega oddelka – predvidoma v času med 3. in 12. junijem 2024.

Ob zaključku šolskega leta bo razrednik pripravil in staršem predstavil analizo dela, analizo učne uspešnosti učencev, pregled opravljenih dejavnosti in aktivnosti v oddelku. 

Dostopnost