Skoči na glavno vsebino

V torek, 25. 9. 2018, ob 18. uri,  Vas vabim na 1. sestanek Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019.  Sestanek bo v likovni učilnici šole.

DNEVNI RED:
1. Uvodni pozdrav

  1. Izvolitev mandatno verifikacijske komisije
  2. Konstituiranje Sveta staršev za šolsko leto 2018/2019

Poročilo o volitvah predstavnikov v Svet staršev,

Izvolitev predsednika Sveta staršev

Izvolitev namestnika predsednika Sveta staršev

  1. Poročilo o realizaciji LDN šole in vrtca za leto 2017/2018
  2. Obravnava LDN šole za šolsko leto 2018/2019
  3. Obravnava LDN vrtca za leto 2018/2019
  4. Seznanitev z Vzgojnim načrtom in Pravili šolskega reda
  5. Seznanitev s Hišnim redom
  6. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta
  7. Razno

Ravnateljica:

Maja Bobnar

Dostopnost