Skoči na glavno vsebino

V šolskem letu 2019/2020 ponujamo naslednje neobvezne izbirne predmete za učence 1. razreda ter od 4. do 6. razreda.

ZAP. ŠT. NEOBVEZNI IZBIRNI  PREDMET RAZRED
1. Prvi tuji jezik – angleščina 1.
2. Drugi tuji jezik – nemščina 4., 5., 6.
3. Računalništvo 4., 5., 6
4. Šport 4., 5., 6
5. Tehnika 4., 5., 6.
6. Umetnost 4., 5., 6.
7. Drugi tuji jezik – nemščina 7., 8., 9.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program šole, zato bodo potekali pred ali po pouku.

V šolskem letu 2019/2020 ponujamo naslednje obvezne izbirne predmete za učence 7., 8. in 9. razreda.

Zap. št. PREDMET

NARAVOSLOVNI

DRUŽBOSLOVNI

RAZRED
1. GLEDALIŠKI KLUB družboslovni 7.
2. IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA naravoslovni 7.
3. LIKOVNO SNOVANJE I družboslovni 7.
4. NEMŠČINA 1 družboslovni 7.
5. OBDELAVA GRADIV: LES naravoslovni 7.
6. UREJANJE BESEDIL naravoslovni 7.
7. VERSTVA IN ETIKA I družboslovni 7.
8. LIKOVNO SNOVANJE II družboslovni 8.
9. MULTIMEDIJA naravoslovni 8.
10. NEMŠČINA 2 družboslovni 8.
11. OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI naravoslovni 8.
12. ŠOLSKO  NOVINARSTVO družboslovni 8.
13. ŠPORT ZA SPROSTITEV naravoslovni 8.
14. ROBOTIKA V TEHNIKI naravoslovni 8.
15. VERSTVA IN ETIKA II družboslovni 8.
16. LIKOVNO SNOVANJE III družboslovni 9.
17. NEMŠČINA 3 družboslovn 9.
18. POSKUSI V KEMIJI naravoslovni 9.
19. RAČUNALNIŠKA OMREŽJA naravoslovni 9.
20. RETORIKA družboslovni 9.
21. ŠPORT ZA ZDRAVJE naravoslovni 9.
22. INFORMACIJSKO  OPISMENJEVANJE družboslovni 9.
23. VERSTVA IN ETIKA III družboslovni 9.
24. DRŽAVLJANSKA KULTURA družboslovni 9.
SKUPAJ: 14 družboslovnih, 10 naravoslovnih predmetov

Podrobnejši učni načrti neobveznih izbirnih predmetov so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/.

Opis posameznih predmetov najdete tudi v knjižici.

Učenci bodo o izbiri in izvajanju  izbirnih predmetih obveščeni do konca šolskega leta 2018/2019.

Dostopnost