Skoči na glavno vsebino

RAZPIS ZDRAVSTVENEGA IN SOCIALNEGA LETOVANJA OTROK NA DEBELEM RTIČU 2019

 1. ZDRAVSTVENO LETOVANJE

Območno združenje RKS Novo mesto organizira zdravstveno letovanje za 201 otroka na Debelem rtiču. Prijave zbiramo od 15. 4. 2019 do zapolnitve mest ali do 1. 6. 2019. 

Termina sta:

 1. od 7. 7. 2019 do 14. 7. 2019
 2. od 14. 7. 2019 do 21. 7. 2019

Izbiro izmen bomo poskušali upoštevati, vendar za organizatorja ni obvezujoča.

Sprejeli bomo 201 prijavo otrok iz MO Novo mesto (95), Šentjernej (17), Škocjan (17), Mirna Peč (12), Dolenjske Toplice (11), Šmarješke Toplice (11), Straža (17) in Žužemberk (21).

Prijave lahko oddate:

– osebno na RKS OZ Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54a

– na elektronski naslov: letovanje.rknm@gmail.com

Prijava vsebuje:

 1. OBRAZEC, ki ga dobite pri zdravniku, izpolni zdravnik.

Pravico do zdravstvenega letovanja imajo otroci, ki imajo v zadnjem letu, v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji ali so bili pogosteje bolni in imajo o tem dva ali več zapisov (od 17. 2. 2019 do 28. 2. 2019).

 1. Prispevek 35 eur nakažete in pošljete potrdilo o nakazilu
NASLOV:

OZ RKS Novo mesto

Ulica Slavka Gruma 54a

8000 Novo mesto

TRR: SI56 0297 0025 9614 263, BIC banke: LJBASI2X
NAMEN: Letovanje za IME IN PRIIMEK OTROKA
KODA NAMENA OTHR
REFERENCA: SI 00 – 290002


V primeru, da prispevka ne morete plačati, oddajte prošnjo za pomoč pri plačilu prispevka na šoli ali na OZ RKS Novo mesto.

 1. Izjava staršev: ozrk.si/nase_aktivnosti/letovanje_otrok_na_debelem_rticu/

Priporočljivo tudi za otroke z naslednjimi težavami:

 • alergije, kožna obolenja, obolenja dihal, astma,
 • prehranjenost, podhranjenost, prehranske težave,
 • motnje pozornosti.

Zdravstveno letovanje sofinancira ZZZS in občine. Prispevek bomo vrnili, če bodo starši otroka odjavili od letovanja, zaradi opravičljivih razlogov vsaj en teden pred odhodom na letovanje.

 1. SOCIALNO LETOVANJ

Območno združenje RKS Novo mesto organizira SOCIALNO letovanje za 30 otrok na Debelem rtiču. Prijave zbiramo do zapolnitve mest ali do 1. 6. 2019. Prijave oddate pri svetovalnih delavcih na OŠ.

Termina sta:

1.od 7. 7. 2019 do 14. 7. 2019

2.od 14. 7. 2019 do 21. 7. 2019

Sprejeli bomo 30 prijav iz Šentjerneja (4), Škocjan (4), Mirna Peč (4), Dolenjske Toplice (4), Šmarješke Toplice (4), Straža (4) in Žužemberk (6).

Prijava vsebuje:

 1. OBRAZEC, ki ga izpolnite s podatki otroka.

Pravico do socialnega letovanja imajo otroci, katerih starši prejemajo DSP ali nizke dohodke, ki jih dokazujejo z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

 1. PRISPEVEK 10 eur plačajo na:
NASLOV:

OZ RKS Novo mesto

Ulica Slavka Gruma 54a

8000 Novo mesto

TRR: SI56 0297 0025 9614 263, BIC banke: LJBASI2X
NAMEN: Letovanje za IME IN PRIIMEK OTROKA
KODA NAMENA OTHR
REFERENCA: SI 00 – 290002

 

 1. Izjava staršev: novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/letovanje_otrok_na_debelem_rticu/

Prijave se lahko oddajo pri svetovalnih delavcih na OŠ.

Predsednica

Vesna Dular, l. r.

 

Priloge:

 

Dostopnost