Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

pristojno ministrstvo je zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 dne 12. 3. 2020 izdalo sporočilo, da bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi. To pomeni, da se vzgojno-izobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v vrtcih in šolah, oziroma da se v določenih primerih začasno ne bo izvajala.

Šole bodo prenehale z vzgojno-izobraževalnim delom do predvidoma nedelje, 29. 3. 2020. V kolikor bo zaprtje šol trajalo dlje, vas bomo o tem pravočasno obvestili preko naših spletnih strani.

O načinu, kako bomo nadomestili izpad vzgojno-izobraževalnega procesa, nas bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvestilo v času, ko se bomo skupaj z učenci vrnili v šolo. Šola se bo z zagotavljanjem pouka na daljavo maksimalno potrudila, da bo izpada pouka čim manj in da bodo aktivnosti, ki jih bomo izvajali v času zaprtja šol, uradno priznane in bodo štete k realizaciji učne snovi.

Strokovni delavci in vodstvo šole bomo dosegljivi ves čas prekinitve pouka od ponedeljka do petka v času med 8.00 in 14.00. Vljudno vas prosimo, da se na posameznega delavca šole obrnete z elektronskim sporočilom. Seznam elektronskih naslovov najdete na šolski spletni strani. V šolo bo mogoče poklicati v času uradnih ur vsak dan med 8.00 in 13.00 na telefonsko številko 07 38 45 213.

Šola bo starše in učence v času prekinitve rednega vzgojno-izobraževalnega procesa obveščala o pomembnih informacijah preko šolske spletne strani, zato vas prosimo, da jo redno spremljate.

Želim vam veliko zdravja.

ravnateljica

Andreja Koščak, prof.

Dostopnost