Skoči na glavno vsebino

Dolenjske Toplice, 8. 5. 2020

 Spoštovani starši, dragi učenci,

prišel je zadnji del šolskega leta, ki bo namenjen preverjanju, predvsem pa ocenjevanju znanja. Z ocenjevanjem znanja bomo na naši šoli pričeli v drugem tednu maja.
Ponovno bom povzela nekaj ključnih informacij glede poteka ocenjevanja znanja v tem času:

  • Ocenjevanje znanja se izvaja javno (v prisotnosti sošolcev ali drugih oseb) ali izjemoma v času pouka na daljavo tudi individualno (brez drugih navzočih).
  • Vsak učenec mora imeti v II. ocenjevalnem obdobju vsaj eno oceno, ki je lahko pisna ali ustna. Ocenjen je lahko največ dvakrat.
  • Če je učenec v času od 1. 2. 2020 do 16. 3. 2020 že pridobil oceno, je lahko opravičen nadaljnjega ocenjevanja pri tem predmetu.
  • Pred ocenjevanjem znanja morajo strokovni delavci izvesti preverjanje znanja na način, ki bo podoben kasnejšemu ocenjevanju znanja.
  • Ocenjevanje znanja je lahko pisno ali ustno. Pri ocenjevanju se upošteva učenčevo delo v času pouka na daljavo, njegovo sodelovanje in izkazovanje konstantnega napredka, ki je posledica rednega dela. Strokovni delavci se lahko prav tako odločijo za iskanje alternativnih načinov pridobivanja ocen, kjer je to mogoče, v obliki referatov, seminarskih nalog, likovnih in drugih izdelkov, govornih nastopov, plakatov in podobno.
  • Glavno težo pri oblikovanju zaključne ocene bodo imele ocene, pridobljene pred 16. 3. 2020.
  • V času pouka na daljavo in vrnitve na šolo bomo ocenjevanje izvajali izključno napovedano.
  • Učenec, ki bi mu grozila negativna ocena pri posameznem predmetu, bo dobil priložnost, da oceno popravi še pred zaključkom šolskega leta.
  • O ocenjevanju znanja morajo biti pravočasno obveščeni učenci in starši. Prav tako morajo biti oboji seznanjeni o natančnem času, načinu, ciljih in kriterijih ocenjevanja. Učenec mora dobiti povratno informacijo o oceni.

Tako ste danes vsi starši prejeli obvestilo razrednika (skupaj z mojim dopisom), pri katerih predmetih mora vaš otrok še pridobiti ocene. Nadalje pa boste seznanjeni o natančnem času, načinu, ciljih kriterijih pisnega in ustnega ocenjevanja. Vse informacije o ocenjevanju (kriteriji, termini, naloge) bodo objavljene tudi v spletnih učilnicah pod posameznimi predmeti, da lahko tako kadarkoli pogledate in ne iščete po elektronskih sporočilih.  V spletnih učilnicah pa so že zdaj zapisana navodila, kriteriji in datumi oddaje seminarskih nalog, referatov ter drugih izdelkov, le-teh vam razredniki za vašega otroka ne bodo ponovno pošiljali.
Starši, prosimo vas, da pri ocenjevanju učencev preko videokonferenc pomagate svojemu otroku pri vzpostavljanju povezave, če le to potrebujejo, nato pa ocenjevanje prepustite učitelju in učencem.

In na koncu še – v tem trenutku – najbolj aktualna tematika za vse nas. Do tega trenutka s strani MIZŠ še nismo prejeli nobenega uradnega obvestila in priporočila za odprtje šole in vrtca. To še čakamo.

V ponedeljek in torek bomo tako vse pripravili in starše – tako vrtčevskih kot tudi šolskih otrok – najkasneje v sredo, 13. 5. 2020, obvestili na spletnih straneh z natančnim protokolom vračanja nazaj otrok in učencev.

Upam, da razumete, da vam v danih okoliščinah na žalost ne morem podati nobenih konkretnih informacij, ker jih še ni. Vam pa zagotavljam, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bo prihod – za vse, ki se bodo vrnili – čim bolj prijazen in čim manj stresen.

Ostanite zdravi vi in vaši najbližji.

ravnateljica Andreja Koščak, prof.

Dostopnost