Skoči na glavno vsebino

Dolenjske Toplice, 10. 5. 2020

Spoštovani starši,
slovenske osnovne šole smo v petek, 8. 5. 2020, pozno popoldan prejele s strani MIZŠ, ZRSŠ ter NIJZ priporočila za ponovno izvajanje pouka učencev 1. triade v osnovni šoli.
Kaj bo odpiranje šol pomenilo glede epidemije, ne vemo, ker so bile šole zaprte, v drugih državah pa nimajo izkušenj. Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za učence za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, otroku odsvetujemo vrnitev v šolo. Starši se posvetujete z izbranim osebnim zdravnikom –specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine. Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci (brez znakov akutne okužbe dihal). Ob ponovnem vstopu v šolo morajo učenci prinesti podpisano izjavo staršev.
Učencem do 12. leta ni potrebno nositi mask, morajo pa jo nositi vsi zaposleni ves čas.
Na šoli se bodo iz razredov oblikovale manjše učne skupine, največ do 15 učencev, ki pa ne bodo prehajali iz ene učilnice v drugo. Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci prav tako ne bodo zapuščali učilnic. Po vsaki uri bomo prostore intenzivno prezračili. Malico bodo učenci zaužili v razredu, v jedilnici se bo postreglo zgolj kosilo.
Za prihod do šole se priporoča peš hoja in individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev), odsvetujejo se šolski avtobusni prevozi, ki jih bomo pri nas po pridobljenih podatkih s strani staršev o potrebah avtobusnega prevoza, prilagodili.
Učenci bodo v šolski objekt vstopali posamično, pri tem ohranjali 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. V tem tednu bomo določili ločene točke zunaj šole za zbiranje učencev pred začetkom pouka in vstopa v šolo, ter za starše, da jih boste po pouku lahko zopet zunaj šole prevzeli. V šolo bodo vstopali samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi in ob upoštevajo vseh potrebnih ukrepov.
Aktivnosti v šoli bomo v 1. tednu usmerili tako, da bodo vsi učenci v šoli, v čim krajšem času, pridobili občutek varnosti in zaupanja. Prilagoditveno obdobje bo usmerjeno v način dela in ravnanja učencev v drugačnih pogojih kot so jih bili vajeni pred zaprtjem šol in v postopno poglabljanje in nadgrajevanje dosežene ravni znanja, ki so ga učenci pridobili v času izobraževanja na daljavo. Prav tako bomo poskrbeli za dosledno izvajanje higienskih priporočil za izvajanje pouka v času epidemije COVID-19.
Učenci pripomočkov in zvezkov ne bodo nosili domov, vse delo bodo opravili v šoli. Priporočamo, da učenci s seboj nosijo svoje plastenke z vodo in da so primerno oblečeni in obuti, saj se bodo prostori intenzivno zračili, veliko učnega procesa pa bomo izvajali tudi zunaj.
Za učence, ki bodo opravičeno odsotni od pouka v 1., 2. in 3. razredu, bomo na šoli prilagodili oblike in metode dela z njimi.
Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij boste starši opravili po telefonu ali elektronski pošti. Tudi pri vseh sestankih se prednostno svetuje organizacijo video sestankov. Tudi organiziranje vsakršnih dogodkov oziroma udeležba na njih je do nadaljnjega odsvetovana in jih na šoli ne bomo izvajali.

Tako boste starši 3. razreda vse podrobnejše informacije prejeli na torkovem roditeljskem sestanku, 12. 5. 2020, ki je že napovedan, starši 1. in 2. razreda pa v sredo, 13. 5. 2020.

Vse aktualne informacije glede šolskih prevozov, prihoda otrok v šolo in izvajanja pouka v šoli bomo objavili tudi na spletni strani šole, zato vas prosimo, da jih pozorno spremljate.

NIJZ je ob koncu priporočil še zapisal, da se bodo le-ta spreminjala skladno z epidemiološko sliko in novimi spoznanji.

Ostanite zdravi vi in vaši najbližji.

                                                                                                   ravnateljica Andreja Koščak, prof.

Prilogi:

Dostopnost