Spoštovani starši in skrbniki,

naš zavod ima ustanovljen šolski sklad, ki pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Od letos dalje lahko davčni zavezanci namenite 0,3 % dohodnine za donacijo šolskemu skladu. Ta del dohodnine bi šel drugače v državni proračun. Zaradi donacije šolskemu skladu se vaša dohodnina ne bo spremenila.

Sredstva bodo namenjena za nadstandardne storitve, bolj kakovostno izobraževanje, za pomoč otrokom in učencem pri plačilu šol v naravi, strokovnih ekskurzij in podobno.

Na vas se tako obračamo s prošnjo, da del dohodnine (do 0,3 %) namenite tudi Šolskemu skladu Osnovne šole Dolenjske Toplice. Del dohodnine lahko šolskemu skladu namenite na različne načine:

  • preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)«, v katerem pod upravičenca navedete davčno številko 51655535 in vpišete odstotek 0,3;
  • zahtevo lahko oddate elektronsko na naslovu https://edavki.durs.si ali
  • izpolnite priloženi obrazec in oddate razredniku. V šoli bomo zbrali vse vloge in jih posredovali na FURS.

Iskrena zahvala vsem, ki ste že do sedaj prispevali sredstva v naš šolski sklad in hvala tudi že vnaprej za vse bodoče prispevke.