Select Page
 
Pripravili smo seznam izbirnih predmetov po razredih. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da ne izbira več dveh ali treh predmetov, ampak dve oziroma tri ure tedensko. Učenc, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri  izbirnem predmetu, če starši pisno zaprosijo za oprostitev. Izbirni predmeti so obvezni in se številno ocenjujejo z ocenami od 1 do 5.
Seznam in vsebino izbirnih predmetov nejdete na povezavi http://www.os-dt.si/index.php?option=com_content&view=article&id=673&Itemid=886.
(Skupno 13 obiskov, današnjih obiskov 1)