Skoči na glavno vsebino

Šolska skupnost v letošnjem šolskem  letu načrtuje dve zbiralni akciji papirja. Prvo zbiralno akcijo smo že imeli v oktobru. V zbiralno akcijo so se vključili starši otrok vrtca, šole, krajani in delavci šole. Bila je tekmovalnega značaja. To pomeni, da najboljši oddelek po količini zbranega papirja na učenca dobi določeno število točk v tekmovanju za najboljši razred. Sredstva pridobljena s to zbiralno akcijo bodo namenjena vrtcu, oddelčnim skupnostim za kritje stroškov šole v naravi, valete in  prevozov na dneve dejavnosti. In kako smo bili uspešni? Vsi skupaj smo zbrali 17. 827 kg papirja. Najboljši na razredni stopnji je bil oddelek 5. a razreda (71.5 kg na učenca), sledita mu 5. b (64,3kg na učenca) in 3. a(50, 9kg na učenca).Na predmetni stopnji pa je največ papirja zbral 9. b (127.6 kg na učenca), sledita mu 9. a (86, 9 kg na učenca) in 7. a (84, 1kg na učenca) razred. Naslednja zbiralna akcija papirja boaprila prihodnjega leta. Veseli bomo, če boste našli prostor in shranili papir za spomladansko akcijo. Denar pridobljen v drugi zbiralni akciji smo do sedaj namenili nakupu igrač, izdelavi zunanje učilnice, letos pa si želimo opremiti telovadnico s športnim semaforjem. Zahvaljujemo se vam za vso pomoč pri zbiranju papirja in se spet priporočamo spomladi.

 

                                                                                                        Mojca Kranjc, mentorica ŠS

Dostopnost