Skoči na glavno vsebino

Vabim vas, da se udeležite 8. sestanka Sveta zavoda, ki bo v torek, 13. 11. 2018, ob 18. uri v knjižnici.

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

  1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje
  2. Nerealizirani sklepi
  3. Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju
  4. Sklep o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja
  5. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta
  6. Razno

 Predsednica Sveta zavoda:

     Mag. Urška Bučar

Dostopnost