Skoči na glavno vsebino

Vabilo na 9. sestanek Sveta zavoda

Vabim vas, da se udeležite 9. sestanka Sveta zavoda, ki bo v sredo, 12. 12. 2018, ob 19. uri v knjižnici.

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:
1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Nerealizirani sklepi
3. Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju
4. Pregled pravočasnosti in popolnosti vlog na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja
5. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta
6. Razno

Predsednica Sveta zavoda:

Mag. Urška Bučar

Vabilo na 8. sestanek Sveta zavoda

Vabim vas, da se udeležite 8. sestanka Sveta zavoda, ki bo v torek, 13. 11. 2018, ob 18. uri v knjižnici.

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje
 2. Nerealizirani sklepi
 3. Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju
 4. Sklep o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja
 5. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta
 6. Razno

 Predsednica Sveta zavoda:

     Mag. Urška Bučar

Vabilo na 7. sestanek Sveta zavoda

Vabim vas, da se udeležite 7. sestanka Sveta zavoda, ki bo v sredo, 26. 9. 2018, ob 18. uri v knjižnici.

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje
 1. Poročanje župana o aktualnih informacijah o širitvi šole in vrtca
 1. Nerealizirani sklepi
 1. Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju
 1. Poročilo o realizaciji LDN za šolo in vrtec za šolsko leto 2017/2018
 1. Obravnava in sprejem LDN šole 2018/2019
 1. Obravnava in sprejem LDN vrtca 2018/2018
 1. Potrditev cenikov za tekoče šolsko leto
 1. Obravnava in potrditev Vzgojnega načrta
 1. Obravnava in potrditev Pravil šolskega reda
 1. Seznanitev s Hišnim redom
 1. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta
 1. Razno

Predsednica Sveta zavoda:

     Mag. Urška Bučar

Dostopnost